Montáž

Montáž

U všech technologií nebo náhradních dílů, které zákazníkovi dodáme zajistíme montáž a zprovoznění vlastním montážním týmem. V dnešní době je kladen nemalý důraz na omezování emisí skleníkových plynů a proto je při montáži využito komponentů šetrných k životnímu prostředí. Tato oblast se týká zejména plnění systému chladivem. Silně regulujeme používání f-plynů a jejich množství dlouhodobě snižujeme. Daří se nám uvádět do provozu stále hospodárnější a účinnější zařízení a tím přispívat ke snížení uhlíkové stopy.